Recuperare căldură

Propunem soluții de ventilație cu recuperare de căldură pentru aerisirea spațiilor atunci când diferențele de temperatură interior- exterior sunt semnificative. Schimbătorul de căldură aduce aerul proaspăt la o temperatură foarte apropiată de cea a aerului viciat eliminat folosind energia acestuia. Această soluție este proiectată pentru funcționare automată și asigură recuperarea energiei atât iarna pentru încălzire, cât și vara pentru răcirea aerului. Se pot face economii de până la 25% din cheltuielile cu energia termică.

Recuperare căldură

Recuperare căldură

Recuperare căldură

Recuperare căldură

Recuperare căldură
Recuperare căldură